X
تبلیغات
عکس ها و متن های باحال از .....
عکس
 شانه هایت

شانه های تو
همچو صخره های سخت و پر غرور
موج گیسوان من در این نشیب
سینه میکشد چو آبشار نور
شانه های تو
چون حصار های قلعه ای عظیم
رقص رشته های گیسوان من بر آن
همچو رقص شاخه های بید در کف نسیم
شانه های تو
برجهای آهنین
جلوه شگرف خون و زندگی
رنگ آن به رنگ مجمری مسین
در سکوت معبد هوس
خفته ام کنار پیکر تو بی قرار
جای بوسه های من بر روی شانه هات
همچو جای نیش آتشین مار
شانه های تو
در خروش آفتاب داغ پر شکوه
زیر دانه های گرم و روشن عرق
برق می زند چو قله های کوه
شانه های تو
قبله گاه دیدگان پر نیاز من
شانه های تو
مهر سنگی نماز من

|+| نوشته شده توسط دو دوست در جمعه چهارم شهریور 1390  |
 

 

 

اول به نام عشق

دوم به نام تو

سوم به یاد مرگ

برلوح شیشه اى قلبت بنویس:

 یاتو و عشق،

                                                         یا من و مرگ

|+| نوشته شده توسط دو دوست در پنجشنبه بیستم مرداد 1390  |
 مهناز افشار


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط دو دوست در یکشنبه شانزدهم مرداد 1390  |
 عکسهای زیبا از نانسی اجرم

نانسی اجرم


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط دو دوست در یکشنبه شانزدهم مرداد 1390  |
 


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط دو دوست در شنبه پانزدهم مرداد 1390  |
 

 


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط دو دوست در شنبه پانزدهم مرداد 1390  |
 

یک پاییز است که رفته ای ویک زمستان بی تو سردتر بود

دیر است برای گفتن

اما 

تمام فصل هایم

 سراسر زرد وبارانی  بدور از تو  بدون لحظه ای لبخند

(هرچندتلخ

قدم در فراموش خانه ی دفترم میگذارند

دیر است برای گفتن

اما

تو را تا بینهایت فصلهای ساده ی باور که در ناباوری خواهند پژمرد

  دوست میدارم 

|+| نوشته شده توسط دو دوست در سه شنبه چهارم مرداد 1390  |
 
 
بالا